De uithof Giersbergen

14bgiersbergen.jpg

De Maijhoeve in Giersbergen. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Onder Drunen ligt het gehucht Giersbergen. Enkele boerderijen verwijzen nog steeds naar zijn middeleeuwse ontstaansgeschiedenis.

Hertog Hendrik II van Brabant (1207-1248) gaf in 1244 opdracht om land bij Drunen te schenken aan de cisterciënzerinnenabdij Ter Kameren in Brussel, inclusief het gebruik van de gemene gronden (gronden die in gemeenschappelijk gebruik waren) daar. Hiertegenover stond natuurlijk wel de betaling van een jaarlijkse cijns.

Door latere schenkingen en aankopen zou het bezit van de abdij in Giersbergen uitgroeien tot 400 bunder. De abdij vestigde er een uithof, een zelfstandig landbouwbedrijf. Bijna vierhonderd jaar lang, tot de verkoop ervan in 1621, zou deze uithof de abdij voorzien van inkomsten uit akkerbouw, schapenteelt, houtkap en zo meer.

Kern van het complex, dat was omgeven door een gracht en een wal, waren twee hoeven, de Poorthoeve en de Maijhoeve. Nog altijd staan er in Giersbergen twee boerderijen met die naam. Uiteraard zijn dat niet meer de oorspronkelijke gebouwen, de Maijhoeve heeft echter een kern die nog uit het eind van de zestiende eeuw stamt.

 

Bronnen

Meesters, J. en Van den Ossenblok, J., “Oude boerderijen in ons heem, de poorthoeve te Giersbergen”, in: Met gansen trou (jrg. 38, nr 12, 1988), 192-196.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Uytven, R. (red.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 47.