Multiculturele samenleving en Islam

Süleymaniye-moskee

De Süleymaniye-moskee in Tilburg werd in 2001 gebouwd. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Tijdvak van televisie en computers: 1950 – 2000

Na de wederopbouw in de jaren ‘50 en ‘60 groeit de industrie snel. De vraag naar arbeidskrachten groeit zo hard dat bedrijven arbeiders gaan werven in Spanje en Italië en later ook in Turkije en Marokko. De ‘gastarbeiders’ nemen hun godsdienst, de Islam, mee en komen in fabriekshallen en klaslokalen bijeen voor hun godsdienstige bijeenkomsten. Later worden de moskeeën gebouwd, die nu overal in de steden te vinden zijn. Inmiddels maken mensen met verschillende geloven deel uit van onze multiculturele samenleving.