Meerdere goden

Tempel van Empel

Maquette van de Tempel van Empel (Foto: Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Tijdvak van Grieken en Romeinen: 3000 voor Chr. – 500 na Chr.

De Bataven die in onze streek wonen, vereren meerdere goden. Iedere god heeft zijn eigen bijzonderheden en attributen. Na 50 voor Christus valt dit gebied onder Romeins bestuur. Er treedt een vermenging op van inheemse en Romeinse goden. In de dagen van de week vinden we verwijzingen naar deze goden. De plaats waar de ‘gemengde god’ Hercules Magusanus werd vereerd, is teruggevonden bij Empel, waar de Dieze in de Maas uitmondt. In de Tempel van Empel zijn offers gebracht in de vorm van onder andere muntstukken en wapens. Waarschijnlijk zijn enkele Romeinse soldaten, die hier in de eerste eeuwen na Christus zijn gelegerd, christenen. Het christendom uit deze tijd heeft hier echter geen sporen achtergelaten. Invallen van allerlei Germaanse stammen in de periode tussen de 4e en 6e eeuw maken een einde aan het Romeinse rijk.