Industrialisatie

Schootse Kerk Eindhoven

Voor de vele protestantse arbeiders die in Eindhoven kwamen wonen, werden kerkgebouwen opgericht. De Nederlands-hervormde Schootse kerk van Strijp werd in 1934 gebouwd. (Foto: Rosemoon, Wikipedia)

Alle rechten voorbehouden

Tijdvak van de wereldoorlogen: 1900 – 1950

Noord-Brabant is in de 19e eeuw van een agrarische in een stedelijke provincie veranderd. Omdat de kindersterfte is gedaald en de katholieke kerk grote gezinnen stimuleert, groeit de bevolking enorm. Zij trekken naar de industriesteden, zoals Tilburg en Eindhoven. De vraag naar arbeidskrachten in de industriesteden blijft groeien en in de jaren ’20 worden grote aantallen niet-katholieke Drenten naar Eindhoven gehaald. De katholieke kerk is hier niet gelukkig mee, want die vreest dat het katholieke karakter van de stad zal worden aangetast. In de jaren ’30 zijn de eerst barstjes in de geloofsovertuiging van mensen zichtbaar geworden. De kerk beklaagt zich over gelovigen die op zondag de vroege mis bezoeken om zo de dag vrij te hebben voor hobby, reizen of sport.