Lodewijkskerkjes

Hervormde Kerk Oosterhout, Johan Bakker, 2017, Commons

De Hervormde Kerk in Oosterhout waar de vader van Christiaan Snouck Hurgronje predikte. Het is een Napoleonskerk uit 1810. (Foto: Johan Bakker, 2017, Wikimedia Commons)

Tijdvak van pruiken en revoluties: 1700 – 1800

De periode rond 1800 is een roerige periode. De Bataafse Republiek uit 1795 wordt in 1806 vervangen door het Koninkrijk Holland onder leiding van koning Lodewijk Napoleon, broer van de nieuwe Franse keizer Napoleon. Die is niet tevreden over het optreden van zijn broer en voegt het koninkrijk Holland in 1810 bij het Franse keizerrijk. In de Franse tijd begint men met het teruggeven van kerken in gebieden waar de bevolking voor het grootste deel katholiek is gebleven. Protestanten kunnen met steun van de staat kleine nieuwe kerken bouwen. De protestantse kerkjes die gebouwd worden tijdens de regeringsperiode van Lodewijk Napoleon, worden ook Lodewijkskerkjes genoemd.