Thema

Boerenleven

Rond 3000 v. Chr. vestigen de eerste boeren zich in het gebied dat we nu Noord-Brabant noemen. Ook 5000 jaar later houdt het boerenwerk niet op.

Rond 3000 v. Chr. vestigden de eerste bewoners zich in agrarische nederzettingen in het gebied van het huidige Brabant. Met de bouw van de eerste boerderijen ontstonden kleine nederzettingen. Op zogenaamde raatakkers werden onder andere vlas, granen en gierst verbouwd en scharrelde gedomesticeerd vee. 

Agrarische vernieuwingen leidden rond het jaar 1000 n. Chr. tot een explosieve groei van de voedselproductie. Dit leidde tot een groeiende handel en de verstedelijking van Brabant. Het overgrote deel van de Brabanders bleef echter woonachtig en werkzaam op het platteland. Zij het op hun eigen erf of op de landerijen van een klooster.

In de achttiende en negentiende eeuw kregen de kleine Brabantse boeren het steeds moeilijker. De grote Brabantse zandgronden waren niet geschikt voor de verbouw van gewassen op grote schaal. Veel boeren stapten dan ook over op vee, terwijl men in West-Brabant de oplossing vond in suikerbieten. Daarnaast richtte pater Gerlacus van den Elsen in 1869 de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) op, waarin leden gezamenlijk op grote schaal producten konden in- en verkopen. Zo werden de krachten van de vele kleine Brabantse boeren gebundeld. 

Hoewel het aantal boerenbedrijven in Brabant terugloopt, zijn er nog steeds vele boerenbedrijven verspreid over de provincie. Maar net als in alle sectoren speelt schaalvergroting ook in de agrarische sector een rol. De tijd van coöperaties en keuterboeren is dan ook grotendeels voorbij.

Ontdek op deze pagina meer over het boerenleven in Noord-Brabant.

Boerenleven op de kaart

Boerenleven op Brabants Erfgoed

Draag bij aan Brabants erfgoed!

Wil je een verhaal delen? Vul hieronder je gegevens in, en geef kort aan wat je zou willen bijdragen. De redactie neemt dan contact met je op.