Voorschriften en gebruiken

Mariaomgang Den Bosch

De Mariaomgang in 's-Hertogenbosch. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Tijdvak van steden en staten: 1000 – 1500

Het biechten, het ter communie gaan, het bijwonen van de mis en het kerkelijke huwelijk worden verplicht gesteld door de paus. De voorschriften binden de gelovigen aan de kerk en deze speelt daardoor een grote rol in het leven van mensen. In Brabant ontstaat een netwerk van parochies met ieder een eigen pastoor. Met bedevaarten en processies geven mensen uiting aan hun geloof. Duizenden trekken erop uit om een vrome belofte in te lossen, om genezing te vinden voor ziekte of uit boete voor een misdaad. Men trekt door Europa, bijvoorbeeld naar Santiago de Compostella. Ook het hertogdom Brabant kent vele bedevaartplaatsen zoals de Onze-Lieve-Vrouwe van ’s-Hertogenbosch.