Kloosters

Klooster Sint-Catharinadal

Het klooster Sint-Catharinadal. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Tijdvak van steden en staten: 1000 – 1500

In kloosters leven mensen die hun leven wijden aan God. Zij leggen de gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af. De voornaamste taak van de kloosterlingen is bidden en zingen voor vergeving van zonden en het zielenheil van de overledenen. Vrouwen worden non of zuster genoemd, mannen heten monniken. De kloosterlingen (bijvoorbeeld de Norbertijnen) leveren een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van het platteland door het stimuleren van ontginningen en het verspreiden van agrarische kennis. Eén van de oudste kloostergemeenschappen in Noord-Brabant is Sint-Catharinadal in Oosterhout. Het werd in 1271 gesticht in Vroenhout bij Wouw.