Collectie-item

In de omstreken van Breda

Instelling/bron: Brabant-Collectie

Betreft vier afbeeldingen op een blad: In het Mastbos, Citadelmonument, Duivelsbrug bij Ginneken, Prinsenhage. In afbeelding rechtsonder: SGAP SC; middenonder: In de omstreken van Breda. Buiten afbeelding rechtsonder: Druk van Joh. Enschede & Zn. Uit: J. Craandijk, Wandelingen door Nederland. Haarlem: Tjeenk Willink, 1888