Collectie-item

De tot de Synode van Gelderland behoorende twee Generaliteits Klassen van 's Bosch en van het Peel en Kempenland, door W.A.Bachiene, Predikant en Professor te Maastricht. te Amsterdam bij D. onder de Linden. met Privilegie 1768 J. van Jagen sculps 1767.

Instelling/bron: Brabant-Collectie

Gradenverdeling in de randen. Linksonder eenvoudig versierd kader de tekst De ... 1768; middenonder schaal; rechtsonder legenda. Buiten de kaartrand: linksonder J. van Jagen sculps 1767; rechtsboven III. In: W. A.Bachiene. Kerkelyke geographie. 1768-1773.