Collectie-item

HET VUGHTSE SCHEPENDOMSZEGEL

Instelling/bron: Brabants Heem