Collectie-item

HUWELIJKEN VAN MILITAIREN, BEHORENDE TOT HET DERDE REGIMENT VAN DE SCHOTSE BRIGADE IN NEDERLAND, ONTLEEND AAN DE GEREFORMEERDE TROUWBOEKEN VAN 1674 TOT 1708

Instelling/bron: De Brabantse Leeuw