Collectie-item

Dorpsfilm Aalst 1962 door Adolfs (ingekorte versie)

Instelling/bron: Erfgoed Brabant video's

In 2011 is het project Jong in Brabant geprogrammeerd, een project over jongerencultuur nu en toen. Historische filmbeelden van Johan Adolfs (1917-1977) speelden een belangrijke rol in dit project. Adolfs liet tussen 1950 en 1970 zo’n 1500 Nederlandse dorpen op film vastleggen, waaronder Aalst. De filmactie was destijds bedoeld als reclamemiddel voor lokale verenigingen: harmonieën, fanfares en schutterijen organiseerden in hun dorp de opnames en de vertoning.