Collectie-item

Tienermoeder

Instelling/bron: Erfgoed Brabant video's

Het videoproject In blijde verwachting? belichtte de verdrietige verhalen. In zes korte filmportretten vertelden Brabanders op welke manier zij omgaan en omgingen met het verlies van een zuigeling, met ongewenste kinderloosheid, of ongeplande zwangerschap.

Iris uit Eindhoven raakt op haar negentiende ongepland zwanger. Zij kiest er bewust voor om de zwangerschap te voldragen en haar dochtertje Tyara alleen groot te brengen.