Collectie-item

Schup en schoefel, aflevering 625

Instelling/bron: Heemkundekring 'Zeeland'

In maandblad ut Rookelijzer in Zeeland verscheen jarenlang de rubriek: Schup en Schoefel. Geschreven door Albert de Groot in het dialect van Zeeland. Dit is de aflevering uit Rookelijzer 625 van 19 januari 2019.

Ingesproken door Theo Verstegen en Piet Huvenaars in de studio van L-FM in Reek. Met medewerking van Tinus Verstraten en Mari Brouwer. Vertaald in de Nederlands door Annemarie van den Broek - Ottens.

Transcriptie:

Schup:

Zoewe Schuufelke, ut vuurwerk overleefd. Schon wor!

Schoefel:

Da wel, mar al die ongelukken is toch mar un slecht begin.

Schup:

D'as woor en nerges vur noddig, ze liejren ut noit?

Schoefel:

Begin dicember liep er nog vieje in de wei. Wel loat nie?

Schup:

Da kan teggeworrig vort hendig. Ent waar jong vieje wor en un klien bitje snuw ut lest en mistig en vliegtuige in Eindhove kosse nie opstijgen en ok nie landen.

Schoefel:

Ja jong da kan ollemol gebeure in ons klèn landje oan de zieje. Mar efkes geduurd, da wel.

Schup:

Mar vur w'ut vergete, we wensen iederiejn groewt en klien, ons eige en mekare un gezond en gelukkig Nijjoor; da we gezond meuge blijve, op de biejn en werm in de winter. Da ist wel.

Schoefel:

Ge hajt zeker nie de gementerootsvergadering gezien van vrijdag den dartiende?

Schup:

Schoefel:

Nou, gekker kos nie. Op de tilleviezie kreede belden te zien, die nerges opleken. Breej koppe, roewj orre, paarse lippen, ok platte koppe en groewte neuze. Ut waar schandollig

Schup:

En hedde gij dor noa zitte kijke?

Schoefel:

Iedere kiejr hopte da ut beld en geluid better zal zing. Mar nieje, dan kwaamp er stoon, stream loss, en nog allerhande regels wor ge niks van snapte. Snapte gij ut Schupke?

Schup:

Nieje, zo gek he'k ut nog noit gehurt. Mar waar dr dan niemes, die ut woordje STORING konveine? Of zate ze ollemol te slope vur de Middernachtsdroom fillum?

Schoefel:

Dan zaagde mense van de opnameploeg op en neer renne, dan kwam er wer eefkes un stukske van de Rood, dan iets van ut mondsoverzicht, alles liep dur mekare, um te lache! Noa miejr as un uur waar ut genog en ben ik op iets anders over gegon.

Schup:

Daags terno, ston de krant er zeker wel vol van? Zoiets aparts ziede nie duk.

Schoefel:

NIKS, hellemol niks.

Schup:

Ik zoj millije gehad hebbe as ge terno van dizze mislukking gehurd zojt hebbe. Ja, en wette wa ut ok nog is? Ze kunnen dr niks oan doen. Ze doen wa ze kunne, de leste vergadering en dan zoewe vur de bijl goon. Erm jonges. Mar tis vurbij en we gon wer wijer.

Schoefel:

Mar dan un par daag lotter kreede un overzicht van 2018 te zien. Ut moiste von ik wa dr in de kerk te zien waar. Un kerstspel mè ollemol gewoon Zellundse mensen en keinder, ut koewr Decibel zong de moiste kerstliedjes en den groewten Engel blif dn ollingen tijd mè uitgestoken erm stoon zonder muuj te worre. Leek ut. Oit dur Ria Boley bedaacht zin iemes van de regelaars. En de kerk waar olling vol mè groewt en klèn volluk. Schon, schon.

Schup:

Ik heb ut gemist mar ge kunt ok nie alles bijhaawe. We loewpe nie zo hard mer teggeworrig

Schoefel:

Mar ik von ut erg moi da Leo schrif, datie ut wel zoj kunne, alliejn zoj ut hiejl lang duure.

Schup:

Ja, dan kunde er bettur nie oan beginne, en zoas ie schrijft gebruikt ie af-en-tow hiejl schon uitdrukkingen um iets te zegge, en dor moete toch ok mar op komme. Gewoon deurgoon Leo. Jouw verhaal in nr. 624 waar hiejl schon ge wied er stil af. Zoewe moet den Hemmel zing en da we dr ollemol terecht kunne komme as we un bitje ons best doen.

Schoefel:

Ja krek as Victor van Uje en Tim Tobel die ons moej ont leze haawe.

Schup:

En "Oan de proot mè "is ok wer olling trug. Ben en Fien zing oit begonne, kriggen ut toen te druk; toen is Ria Boley begonnen en die heggut jorre en jorre volgehaawe.

Schoefel:

Ik laas in ut gouwe jubileumboek van Ut Rookelijzer, da Ria er zelf miejr as twèhonderd gemakt hè. En da is unnen hellen kwak in al die jorre. Ze blijft zoewe onsterfelijk.

Schup:

Wor kunne w'ut nog miejr over hebbe? Over de winter velt niks te zegge, gen kaaw, gen snuw, gen ijsboan. Ja, in Ujje op de mert kunde schatse en veul miejr. Nieje koste schatse.

Schoefel:

Ut gè ollemol vul te vlug vurbij. De daag worre al mè stukskus langer. En de zon hogger.

Schup:

En de knipbeurs leger zeker, mè alle olliebollen en nog miejr lekkere dinger. Spoore man!

Schoefel:

Worvur? Ete zat, drank genog, werm bed, druujg huis, ordoppe en lui biejn. Ist zat man?

Schup:

Zoewe bekeke hen-we-niks te klage, as ge da mar wet. En da wiejte we al hiejl lang.

Schoefel:

Nou laas ik krek da ze de Klosterstroot opnijt gon legge en de stroot wijer op Uje op on ok.

Schup:

Ik ben gruwelijk benijd hoe ut Rookelijzer er in kleur uit zal zien. Veul mojjer denk ik zeker.

Schoefel:

Moej bewoare vur lotter. Dr zing er die ze nog ollemol hebbe van 1965 af, OLLEMOL!!

Schup:

Miejr as 6 meter op un rij. Ge zult ut olling deur moete leze. Het is zat vur dizze kiejr! Hou je.

Vertaling:

Schup: Zo Schuufelke, het vuurwerk overleefd. Mooi he!

Schoefel: Dat wel maar al die ongelukken is toch maar een slecht begin.

Schup: Dat is waar en nergens voor nodig, ze leren het nooit.

Schoefel: Begin december liep er nog vee in de wei. Wel laat niet?

Schup: Dat kan tegenwoordig gemakkelijk. En het was jongvee he, en een klein beetje sneeuw laatst en mistig en vliegtuigen in Eindhoven konden niet opstijgen en ook niet landen.

Schoefel: Ja jongen dat kan allemaal gebeuren in ons klein landje aan de zee. Maar even geduurd, dat wel.

Schup: Maar voordat we het vergeten, we wensen iedereen groot en klein onszelf en elkaar een gezond en gelukkig Nieuwjaar, dat we gezond mogen blijven, op de been en warm in de winter. Dat is het wel.

Schoefel: Je had zeker de gemeenteraadsvergadering niet gezien van vrijdag de dertiende?

Schup: Nee en dat kan ook niet want het was wel de dertiende op donderdag. Wat was er dan?

Schoefel: Nou gekker kon het niet. OP de televisie kreeg je beelden te zien die nergens op leken. Brede hoofden, rode oren, paarse lippen, ook platte hoofden en grote neuzen. Het was schandalig.

Schup: En daar heb jij naar zitten kijken?

Schoefel: Iedere keer hoop je dat het beeld en het geluid beter zal zijn. Maar nee, dan kwam er staan: Stream Loss, en nog allerhande regels waar je niks van snapte. Snap jij het Schupke?

Schup: Nee, zo gek heb ik het nog nooit gehoord. Maar was er dan niemand die het woordje STORING kon vinden? Of zaten ze allemaal te slapen voor de Middernachtsdroom film?

Schoefel: Dan zag je de mensen van de opnameploeg op en neer rennen. Dan kwam er weer een stukje van de Raad, dan iets van het maandoverzicht, alles liep door elkaar om te lachen. Na meer dan een uur was het genoeg en ben ik op iets anders overgegaan.

Schup: Daags daarna stond de krant er zeker wel vol van? Zoiets aparts zie je niet vaak.

Schoefel: Niks, helemaal niks.

Schup: Ik zou medelijden gehad hebben als je daarna van deze mislukking gehoord zou hebben. Ja, en weet je wat het ook nog is? ZE kunnen er niks aan doen, ze doen wat ze kunnen, de laatste vergadering, en dan zo voor de bijl gaan. Arme jongens. Maar het is voorbij en we gaan weer verder.

Schoefel: Maar dan een paar dagen later kreeg je een overzicht van 2018 te zien. Het mooiste vond ik wat er in de kerk te zien was. Een kerstspel met allemaal gewoon Zeelandse mensen en kinderen. Het koor Decibel zong de mooiste kerstliedjes en de grote engel bleef de hele tijd met uitgestoken armen staan zonder moe te worden. Leek het. Ooit door Ria Boley bedacht zei iemand van de regie. En de kerk was helemaal vol met groot en klein volk. Mooi mooi.

Schup: Ik heb het gemist maar je kunt ook niet alles bijhouden. We lopen niet zo hard meer tegenwoordig.

Schoefel : Maar ik vond het erg mooi dat Leo schreef dat ie het wel zou kunnen, alleen zou het heel lang duren

Schup: Ja dan kun je er beter niet aan beginnen, en zoals ie schrijft, gebruikt ie af en toe heel mooie uitdrukkingen om iets te zeggen en daar moet je toch maar opkomen. Gewoon doorgaan Leo. Jouw verhaal in nr 624 was heel mooi, je werd er stil van. Zo moet de hemel zijn en dat we er allemaal terecht kunnen komen als we een beetje ons best doen.

Schoefel: Ja net als Victor van Uje en Tim Tobel die ons mooi aan het lezen houden

Schup: En “Oan de proot mè” is ook weer helemaal terug. Ben en Fien zijn ooit begonnen, kregen het toen te druk, toen is Ria Boley begonnen en die heeft het jaren en jaren volgehouden.

Schoefel: Ik las in het gouden jubileumboek van Ut Rookelijzer dat Ria er zelfs meer dan 200 gemaakt heeft. En dat is een heleboel in al die jaren. Ze blijft zo onsterfelijk.

Schup: Waar kunnen we het nog meer over hebben? Over de winter valt niks te zeggen, geen kou, geen sneeuw, geen ijsbaan. Ja, in Uden op de markt kun je schaatsen en nog veel meer. Nee, kón je schaatsen.

Schoefel: Het gaat allemaal veel te vlug voorbij. De dagen worden al met stukjes langer. En de zon hoger.

Schup: En de portemonnee leger zeker, met alle oliebollen en nog meer lekkere dingen. Sparen man!

Schoefel: Waarvoor? Eten genoeg, drank genoeg, warm bed, droog huis, oordoppen en luie benen. Is het genoeg man?

Schup: Zo bekeken hebben we niks te klagen, als je dat maar weet. En dat weten we al heel lang.

Schoefel: Nou las ik net dat ze de Kloosterstraat opnieuw gaan leggen en de straat verder richting Uden ook.

Schup: Ik ben gruwelijk benieuwd hoe Ut Rookelijzer er in kleur uit zal zien. Veel mooier denk ik zeker.

Schoefel : Mooi bewaren voor later. ER zijn er die ze nog allemaal hebben van 1965 af, allemaal.

Schup: Meer dan 6 meter op een rij. Je zult het nog allemaal door moeten kijken. Het is genoeg voor deze keer. Houdoe