Collectie-item

Nederlandsche Jaerboeken 1756, 10de deel, 2de stuk

Instelling/bron: Stichting Heemkundekring 'Willem van Strijen'

Nederlandsche Jaerboeken, inhoudende een verhael van de merkwaerdigste geschiedenissen binnen de Verenigde provintien.

Tiende deel, tweede stuk.

Downloaden en zoeken op Zevenbergen. O.a. meekrap stoof aan de Noordhaven. 

Wanneer het boek via internet wordt bekeken heeft het vele levende links naar verdere info.