Collectie-item

't zal d'r um haauwe.

Instelling/bron: Stichting 'De Oude Schoenendoos'

't zal d'r um haauwe.

Vertaling: het zal erom spannen

Betekenis: zal het wel lukken of net niet.