Object

Melkbedrijf van Heijst

Instelling/bron: Stichting 'De Oude Schoenendoos'

Vierlingsbeek: Arnodus van Heijst, startte een melk venters bedrijf in de crisis jaren aangezet door wethouder Gerrits. In deze tijd ontvingen de boeren per liter melk 2 centen van de fabriek. In het begin vroeg van Heijst 10 cent voor 1 liter melk. De hoogste prijs was 20 centen. Doordat van Heijst melk ging venten, verdwenen in Vierlingsbeek geleidelijk aan alle geiten, die door de burgers gehouden werden voor de eigen melkproductie. De geitenhouders waren georganiseerd in de Rooms Katholieke Geitenfokvereniging. Tot aan de Duitse bezetting floreerde het melkvent bedrijf, maar toen vorderde de bezetter de 2 trekpaarden van A.v.Heijst. Van B.Huberts uit Groeningen kocht hij toen een wit paardje, daar de Duitsers waarschijnlijk zo'n opvallend dier wel niet zouden willen. Van Heijst, zelf ook boer, moest de melk van zijn koeien aan de fabriek leverenen de afgeroomde melk voor zijn klanten terug kopen. De evacuatie van najaar 1944 betekende het einde van melkbedrijf van Heijst.