Object

Dinteloord op oude prentbriefkaarten

Instelling/bron: Cultuur-historische Vereniging 'Nyen aenwas van Nassau'

Zicht op de Westvoorstraat en de Rooms Katholieke Petrus en Pauluskerk.