Object

Rooms-Katholieke Kerk

Instelling/bron: Cultuur-historische Vereniging 'Nyen aenwas van Nassau'

Rooms-Katholieke Petrus en Pauluskerk aan de Westvoorstraat. Rechts de pastorie. Kerkje is gebouwd in 1862 - 1926