Collectie-item

Kerkelijke geschiedenis

Instelling/bron: Heemkundekring "de Heerlijkheid Oirschot"

Publicaties betreffende de kerkelijke geschiedenis, Sint Odulf, missionaris, kapittelheren, kapittels en kanunniken. Tevens akte (1792) van de Generaliteits Rekenkamer betreffende de inkomsten en uitgaven van het Capittel van Oorschot.