Collectie-item

Het Witte Kasteel

Instelling/bron: Heemkundekring Loon op 't Sandt

Opening van de tentoonstelling op het voorplein van het Witte Kasteel t.g.v. het 35 jarig bestaan van de heemkunde kring. Drie jeugdige Vendeliers van het gilde St. Ambrosius geven een demonstratie vendelzwaaien.