Collectie-item

|Boek met godsdienstige liederen

Instelling/bron: Museum Boxtel

liederenboek met rode kaft. Titel: 'Godsdienstige liederen. uitgegeven door en voor rekening van den Nederlandschen Protestantenbond.' Verdere tekst op de eerste pagina: 'Tweede druk. De Evangelische Gezangen-Compagnie. Te Amsterdam, J.Brandt en Zoon; te Haarlem, Johannes Enschedé en Zonen; te Groningen, De Erven Schierboek en De Erven De Wed.M. van Heyningen Bosch. 1892.' . Het liedboek is gedrukt bij Joh.Enschedé en Zonen te Haarlem.