Object

Een Zeemanshuisgezin / De Dichter en zijn Droombeeld / Eene Uitvinding des Duivels, H. Conscience

Instelling/bron: Heemkundekring Amalia van Solms

Verhaal van Jan Bootsman, een vermiste zeeman die na een schipbreuk bij Borneo, als slaaf verkocht, na acht jaar terugkeert bij vrouw en kinderen. Toneelstuk Over Hare Majesteit De Dood, moeder Pest, kleine lieve Cholera, vader Hongersnood, zweetzie