Collectie-item

Luchtbuks Riastraat / Ria van Dijk

Instelling/bron: Stadsmuseum Tilburg

Tijdens Internationale Vrouwendag 2022 kreeg een aantal vrouwen een tijdelijke straatnaam op initiatief van raadslid Freke Schellekens van GroenLinks. De aandacht ging uit naar de volgende vrouwen: Annie Slikboer-van Dieren die zich van jongs af aan inzette voor vrouwenemancipatie en daarbij het eerste vrouwelijke socialistische raadslid van Tilburg was, Ria van Dijk die jaarlijks op de kermis in de roos schoot, Tonny Steenis die boodschappen bezorgde bij minima met een rijdende SRV-wagen, Riek Flipse en Miet van Puijenbroek, beiden vakbondsvrouw die zich sterk maakten voor de gewone man en vrouw in Tilburg, Leonie van Harssel als een van de verzetsstrijdsters tijdens de Tweede Wereldoorlog, het duo Johanna Ledel en Florina Troch die als het eerste (bekende) lesbische koppel in Tilburg worden genoemd, Christina Quinten, beter bekend als Rooie Stien, geëerd om haar lef en als laatste de zussen Alizadah die zich inzetten voor kwetsbare Tilburgers.

Zoals gezegd waren de straatnaamborden tijdelijk. De actie had echter wel zodanig effect dat de straatnamencommissie opdracht kreeg om meer rekening te houden met gender en inclusiviteit.

Depot101, inclusieve stad, vrouwen