Object

Gekalligrafeerd ‘Lofdigt der edele Penne Konst’ door Cornelis Woestenbergh

Instelling/bron: Stadsmuseum Tilburg

Op perkament met vele verschillende letters een kalligrafie aangebracht die de maker Cornelis Woestenbergh als titel meegaf: ‘Lofdigt der edele Penne Konst’. De tekst bestaat uit twee kolommen, ieder met zes verschillende gedichten van steeds vier regels. De beginletters van ieder gedicht in grote sierlijke kapitalen. Op de achterkant van de prent (het perkament is op karton geplakt) is een etiket geplakt van de inlijster: Firma V. van den Meijdenberg, Tilburg. Cornelis Johannes Woestenbergh, geboren in Alphen op 24 januari 1755, was de stamvader van één van de takken Woestenbergh die daar hebben geleefd. Hij was molenaarsknecht bij zijn vader Jan Cornelis Woestenborghs (Alphen 1718 en overleden tussen 1769 en 1781). Cornelis was sedert 1784 mulder op de windkorenmolen te Lage Mierde. Gehuwd eerst met Cornelia Cools (overl. Tilburg 1790) uit Diessen en daarna in 1795 met Anna Catharina Brouwers. De stiefvader van Anna Catharina Brouwers was overigens Jan van den Knicker, een bekend maker van uurwerken en muziekinstrumenten in Tilburg. Cornelis woont sedert zijn eerste huwelijk als grutter en kaashandelaar te Tilburg. Op 31 maart 1803 werd hij aldaar door het departementaal bestuur van Brabant benoemd als gecommitteerde in de muncipaliteit. In 1809 zit hij in het armbestuur, in 1813 is hij gemeenteraadslid. Cornelis Woestenbergh overleed in Tilburg in 1841. Cornelis Woestenbergh beoefende als hobby de kalligrafie. Dankzij één van zijn erfgenamen, Jan Valvekens, is deze grote kalligrafische prent bewaard gebleven uit de erfenis van Carlos Bressers, kanunnik in Gent. In 2011 werd de prent geschonken aan Stadsmuseum Tilburg door Rik Borginon (zijn vrouw stamde van Woestenbergh af). Volgens hem moet het stuk uit omstreeks 1820 dateren. [RP]