Object

Collectie van 148 items devotionalia, foto’s en documentatie, afkomstig van de Missionarissen van het H. Hart (Rooi Harten), Tilburg

Instelling/bron: Stadsmuseum Tilburg

De colletie devotionalia is bijeengebracht door de paters P.C. Keulers MSC (1882-1953 ) en P.G.M. Bedaux MSC (1906-1986). Daarna werd de collectie beheerd en uitgebreid door pater dr. A. Vugts MSC. Het overgrote deel van de devotionaliacollectie is in 2007 terechtgekomen in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden. De onderhavige collectie betreft: 1. Zwart wit foto zelateurs- en zelatricendag 17 mei 1928 (opname binnen omheining van het Tilburgse Missiehuis). Gekartonneerd, 480 x 598 mm. 2. Zwart wit foto zelateurs- en zelatricendag 17 mei 1928 (opname binnen omheining van het Tilburgse Missiehuis). Gekartonneerd, 560 x 855 mm. 3. Zwart wit luchtfoto KLM van het Tilburgse Missiehuis met directe omgeving. Gekartonneerd, 700 x 975 mm. 4. Zwart wit luchtfoto KLM van het Tilburgse Missiehuis met directe omgeving. Gekartonneerd, 700 x 975 mm. 5. Zwart wit luchtfoto KLM van het Tilburgse Missiehuis met directe omgeving. Gekartonneerd, 700 x 975 mm. 6. Zwart wit foto speelplaats Missiehuis Tilburg met schaatsers, winter eind februari 1942. 175 x 175 mm. 7. Ingelijst drukwerk: Intronisatie H.Hart van Jezus (formulier en afbeelding). Allerheiligst Hart van Jezus 22 November 1936 par. Tilburg Hoefstraat. Arie J. Klop en Johanna Tongeren… 290 x 205 mm. 8. Speldjes MSC blauw en rood (2 stuks); button MSC. 9. Papieren tekstpaneel met gedrukte tekst over Peterus Donders en links daarvan vier afbeeldingen: 2 prentjes (waarvan een reliekenprentje met kleurafb.), reproductie naar origineel portret P.Donders en een fotokopie. 10. Portretschildering Peterus Donders, Kardinaal de Jong r.o. : F.L. In lijst, jaren 1980 ? 39,5 x 29,5 cm. 11. Ets Hasseltse kapel Tilburg, ets/papier/karton, 310 x 275 mm door Cornelis Marinus van der Woerd (Nijkerk 1901 - ) Op achterzijde etiket: Jos van Erp – Broekhans Heuvelstraat Tilburg. Spiegellijst en kunsthandel. 12. Kopie tekening ”Hasseltse Kapel omstreeks 1900 J.W.” 282 x 410 mm. Op karton gekleefd. 13. Kleurenreproductie naar schilderij: P. Donders verzorgt de melaatsen in Suriname bij kapel-hut, 285 x 200 mm. 14. Pr.br.kaart: De Dienaar Gods, Petrus Donders, Redemptorist met portretafbeelding, 137 x 80 mm. 15. prentje: dankbare herinnering aan zilveren priesterfeest J.A. Zandvliet MSC, met afb. Petrus Donders, 1932, 11,0 x 7,0 cm. 16. Prentje: de eerb.w. dienaar Gods Petrus Donders met afb. beeldzijde in zw.wit, 1926, 11,0 x 7,0 cm. 17. Prentje: met gebed voor de Aartsbroederschap H.Familie. Beeldzijde afb. P.Donders in zw.wit  + tekst: de eerbiedwaardige Pater Donders… 1932, 10,0 x 7,0 cm. 18. Prentje met kleurafb. P. Donders en gebed op tekstzijde, 1922, 11,0 x 7,0 cm. 19. Prentje met portretafb. in kleur en verso tekstzijde, 1924, 11,0 x 7,0 cm. 20. Prentje met gebogen bovenzijde met portretafb. In zw.wit en daaronder geboortehuis van Petrus Donders. Verso-zijde onbedrukt. 21. Koppert, L msc, Overwegingen over Maria vereerd onder den titel van O.L.Vrouw van het H. Hart. Uitg.: Missionarissen van het H.Hart, Missiehuis Tilburg, z.j. (1924 ?) , 69 blz. omsl., 19,0 x 12,5 cm. 22. Twee kleurenprentbriefkaarten Missiehuis Tilburg. Foto: P.Schreurs msc. 23. Dagelijkse Gebeden Missionarissen van het H.Hart Tilburg, 1959, 39 (40) blz. omsl., 16,5 x 10,5 cm. 24. Handboekje der Aartsbroederschap van den Eeuwigdurenden Eeredienst jegens het Allerh. Hart van Jezus, Tilburg, Missionarissen van het H.Hart,  Missiehuis Tilburg, 1917, 97 (100) blz., geb. , 13,5 x 9,0 cm. 25. Novene ter eere van het H.Hart van Jezus, gevolgd door eene keur van gebeden, Tilburg, Missionarissen van het H.Hart, 32 (33) blz. , 11,5 x 7,7 cm. Omsl. 26. Rood-wit-blauwe vlag waarop drie cirkels met AMSC-logo, textiel, 150,0 x 277 cm. 27. KBO kroniek Tilburg-Stein afl.28 (betreft Nieuw Herlaar 1921-1924 + ansichtkaart Villa Mathilda Oosterhout, eertijds noviciaat MSC 28. De Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, z.pl. (Tilburg ?), 1952, n.p. ,ill., omsl., 19,5 x 15,0 cm 29. Herdenkingsboekje 25 jarig KBO – MSC klossterbejaardenoord-kloosterverzorgingshuis Missionarissen van het H. Hart, Tilburg 2001, omsl., 21,0 x 15,0 cm. 30. Vouwbladen (2 stuks): MSC Missiehuis Driehuis-Velsen N.H., MSC Missiehuis Tilburg in kartonnen omslag, 24,0 x 11,5 cm. 31. “De Gong” bundel missiegebeden ten gebruike van de Missieclub “Mgr. Verius”, Tilburg, Driehuis, 16 blz., omsl., 16,5 x 12,0 cm. 32. MSC propaganda vouwblad, uitg. Tilburg – Driehuis-Velsen (N.H.), 18,0 x 10,0 cm. 33. Nieuwe doodskop stammen, propagandabrochure voor de Annalen van Missiehuis Tilburg, ill., kart. 16,5 x 11,5 cm. 34. Info. brochure “Klein Liefdewerk”, 4 blz., kart. omsl., 18,0 x 12,0 cm. 35. Info. brochure “Klein liefdewerk van het H. Hart voor de Apostolische School in het Missiehuis te Tilburg”, omstr. 1918, omsl. kart., 16,0 x 9,5 cm. 36. Info.brochure, idem, omstr. 1913, omsl.kart., 14,5 x 9,5 cm. 37. In goede aarde. Bij de herdenking van het vijftigjarig verblijf der missionarissen van het H. Hart in Nederland. Tilburg, 1933, uitg.: Missiehuis Tilburg, 167 blz., ill., omsl., 26,0 x 18,5 cm. 38. Memoriale, Hundred years msc all over the world. In diverse talen samengevatte impressie met afbeeldingen. Uitgave: Missiehuis Tilburg, z.j., (1954 ?), 23,5 x 16,0 cm. 39. Statuten van de Vereeniging Missiehuis gevestigd te Tilburg, 1929, 4 pgs., omsl., 23,0 x 16,0 cm. 40. Album Societas MSC 1976, Rome, 1976. Uitg.: Generalaat Missionarissen van het H. Hart van Jezus, 505 blz. omsl., 22,5 x 15,5 cm. 41. Tekst- en liedboekje bij de Eucharistieviering b.g.v. het feest van de Onbevl. Ontvangenis van de H. Maagd Maria en de 148ste verjaardag van de MSC-congregatie Tilburg, 9 dec. 2002, omsl., 15 blz., 21,0 x 15,0 cm. 42. Kerck, J.de msc, De Dochters van O.L.Vrouw van het H. Hart, 33 (35) blz., ill., omsl., 21,0 x 16,0 cm. 43. ABC van een engagement, Missionarissen van het Heilig Hart, Borgerhout, , 58 blz., ill., omsl., 15,0 x 21,0 cm. 44. Propagandadrukwerk Missionarissen van het H. Hart te Borgerhout-Antwerpen (Klein Liefdewerk van het H.Hart), 3 brochures. 45. Keulers, C., msc, Het doopsel van Tom. Drama in drie bedrijven uit de Missie van Oceanie,  Alkmaar 1921, 62 blz., omsl. 46. Onze Maria-congregatie, z.pl., 8 blz. (n.p.), omsl. 47. Negen brochures “Missionaire orientatie” Reeks landen: les 1, 3, 4, 5, 6  Reeks wereldgodsdiensten: les 1, 3, 4 en 7. Uitg. MSC en S.V.D. 48. Brochures uitg. Missiehuis Tilburg: Christelijk leven is samen leven in de wereld; Wij zoeken Gods gelaat. 49. Weerdenburg, H. van msc, Brochure MSC, uitg.: Missionarissen van het H. Hart. Druk: Missiehuis Tilburg, z.j. omsl., 20,7 x 24,0 cm. 50. Brochure: Om Indie. Het Rijksgebied onder vreemde vlag. Uitg.: Missionarissen van het H.Hart Tilburg, 32 blz., 26,0 x 18,5 cm. 51. Peters, S.H., msc, Korte levensschets van den eerw. Pater Henri Rutten, z.pl., 1922, 83 blz., ill., opnieuw gebonden, 24,5 x 16,2 cm 52. Verklaring van de Koninkl. Luchtv. Mij. dat p. Wilhelmus A.M. Jaspers msc per vliegtuig de evenaar heeft gepasseerd. Lijst/glas/papier, 2 febr.1965, 310 x 230 cm. 53. Prentjes: Joh.Jos Maria Cornelis van Rijckevorsel (Tilburg 1897 – 1952) priesterwijding en eerste H.Mis, A.van de Wouw msc, bij vetrek naar Nieuw Guinea, 1952 + prentje als aandenken aan vertrekkende missionarissen (achterop de namen), 1933. 54. Prospectus Apostolische School (Tilburg – Driehuis). 55. Broederschap Oud-Studenten, Onstaan, Wezen en Doel. Tilburg, Driehuis, 14 (15) blz., omsl. 56. Foto’s en prentjes van oud-studenten MSC: Martinus Cornelis van der Hut (2 jeugdfoto’s en bidprentje), J.H. Tromp (bidprentje), Van Balkom (jeugdfoto), A.C. Groen (bidprentje), E.Th. Lockefeer (bidprentje), Theo Oudendijk (Velsen + Stein), W.R.C. Pessers (bidprentje), B.W.J. Vuysten (bidprentje), P. Olykoek (fotokaart), Jan Scherer (jeugdfoto). Allen kleinformaat foto’s. 57.  Diverse deels gestencilde, deels gedrukte nummers van “Chronica van de Oud-Studenten van het Missiehuis Tilburg” en de “Chronica van de Broederschap der Oud-Studenten van de Missionarissen van het H.Hart”, Missiehuis Driehuis en Tilburg. 57. Tegel Dovenver. P. Donders: 1952 Tilburg Missiehuis M.S.C. 1992, aardewerk Sphinx, 15,0 x 20,0 x 0,5 cm (met afbeelding van het Missiehuis in bruine opdruk). 58. Govers, N., c.ss.r., Petrus Donders, zijn heilig leven. Leven van den Eerbiedwaardigen Dienaar Gods Petrus. Donders c.s.s.r. Uitg.: secretariaat van de Missie van Suriname, Redemptoristen, Rotterdam 1933, 55 blz., Omsl., ill., 17,5 x 12,0 cm. 58. Grinsven, M. van, Korte Novene ter eere van de eerbiedwaardigen dienaar Gods Petrus Donders den Apostel  der Melaatschen van Suriname, Tilburg, 1920, 53 (55) blz., omsl., 15,5 x 9,3 cm. 59. Grinsven, M. van, Pater Donders kerkboekje, Tilburg 1924 (Drukkerij Bergmans en St.”Pater Donders Fonds” te Roermond , 200 blz., 10,5 x 7,0 cm (2 eksemplaren). 60. Relieken in papieren omslagje: Ex. Arca Sepulcrali  Venerabilis Servi Dei Petrus Donders, 4,5 x 7,5 cm. 61. Medaillon standaardje met portretje P.Donders, koper en papier, 10,5 x 6,0 cm. 62. Twee relieken-vouwpapiertjes met reliekjes “E Veste Talamia Venerabilis Petri Donders c.ss.r.” (4,0 x 6,5 cm) en Ex Arca Sepulcrali Vener. Servi Dei Petrus Donders” (2,7 x 5,5 cm, nog verzegeld). 63. Tegeltje bij het eeuwfeest van de Dochters van O.L.Vrouw van het H.Hart Tilburg, 31 aug. 1974. Embleem: vlammend hart in het N.D.-monogram met kroon. In de vier hoeken een gestileerde vogel. 12,8 x 12,8 cm. 64. Papieren bescheiden m.b.t. 100 jaar MSC Tilburg: bulletins, MSC-annalen no. 12 dec. 1954, boekje bij de eucharistieviering 1982. 65. Twee boekjes: Gebeden en gezangen voor de eucharistieviering, parochies: De Goede Herder –  H.Kruis – H.Lukas. Huis dat een levend lichaam wordt b.g.v. ingebruikname van de St.Lacaskerk (Tilburg-West par. ’t Zand), 1984. 66. Drie bronzen prijsmedailles (sportmedailles) voor voetbal (3e pr.), zwemmen (2e pr.) en atletiek of hardlopen (3e pr.) Missiehuis MSC Tilburg. 67. Missiebusje Missiehuis Tilburg, rood met opdruk in wit, blik, 9,5 x 7,5 x 5,8 cm. 68. Gesel van geknoopt touw voor zelfkastijding. Zrs. Dochters van O.L.Vrouw van het H. Hart Waspik (1975 ?), textiel, 47,0 x 5,5, cm. 69. Houten postzegelverzamelbak met afb. van inboorling en opdruk: Missiehuis MSC Tilburg, 36,0 x 21,5 x 7,5 cm. 70. Getuigschrift aan G.J.Folker wegens 25 jaar trouwe dienst bij de Kon.Mij. “De Schelde”te Vlissingen, 1936. Litho/papier/lijst, 375 x 465 mm 71. Beknopte voorlopige levensschets van de Eerw. Moeder Marie-Louise Hartzer (1837-1908) Stichteres van de Congregatie der Dochters van O.L.Vrouw van het H. Hart, samengesteld naar het boek van Fernand en Leopold Hartzer, 1957, 39 blz., geb., 33,0 x 21,5 cm. 71. Oorkonde plechtige inwijding timmerwinkelplaats St. Jozef, Tilburg Missiehuis, 1926. 72. Drie tekeningen Huize Gerra te Haaren, naar een origineel van R.P. Fernand Hartzer MSC uit 1882. 73. Pr.br.kaart/fotokaart van de klas van Cor Vullings MSC in 1905, afd. Rhetorica 9 juli 1905. 74. Zwart wit foto Mgr. Poels en Friedrich Muckermann S.J. (foto: Der grosse Herder ?). 75. Oorkonde bij de 25ste verjaardag van de inzegening van de timmerwinkel van het Tilburgse Missiehuis (1951). 76. Tien zwart wit foto’s i.v.m. uitreiking van de onderscheiding “pro Eccl et Pont.” aan mevr. Ditvorst-Thieman op een zondag najaar 1964. 77. Bronzen bel studiezaal Apostolische School Tilburg, brons en hout, 14,0 x 4,8 cm doorsnee. 78. Stemvork in harpmodel van de harmonie/fanfare Missiehuis Tilburg + fotokopie van muziekgezelschap stemvork: 22,0 x 10,0 x 3,5 cm. 79. Wisseltrofee pater van Beek msc kegelclub (met namen: Paul Costen 1987, Kees Broers 988, Pierre Robben 1989. Kunststof en marmer. Etiket: handelshuis Sint-Antonius Baarle-Nassau. 79. Programma met bescheiden Issoudin-reis bij het eeuwfeest van de congregatie in 1954 (met brieven aan en aan p. Vugts msc (toen overste). 80. Ontwerp handboekje Studenten Apostolische School 1954. 81.Album/ringband waarin 67 tekenvellen met tekeningen van het Tilburgse Missiehuis, klooster-bejaardenoord, ramen kapel Missiehuis, portrettekeningen van msc-ers, impressies van omringende dorpen (Hilverenbeek) en van Tilburg (spoorbrug , station Tilburg-West, sluis kanaal, enz.). Tekeningen vervaardigd door Theo Keet msc “in zijn ouderdom z.g.” aangeboden aan Br. A. Janssen msc op zijn 49e verjaardag” door Th.Keet. Aquarel, potlood, kleurpotlood/papier. Ringband ca. 350 x 250 mm. Er zijn ook tekeningen gemaakt te Velsen-IJmuiden en van enkele kerken, mozaiken en ramen uit buitenlandse kerken. Portretten msc-ers: Jan Trienekens msc, J. Vollenberg msc, Jan Bogaers msc, p. Rademakers msc. B. Drenth msc, p. P.A. Hendriks msc, p. Th. Tangelder msc, p. M. van ’t Westeinde msc, p. P. Vrijburg msc, p. C. Meuwese msc, p. B.v. Slobbe msc, p. J.v.d. Bergh msc en een tekening van Peerke Donders Kruiswegpark Heikant Tilburg. Diverse vellen hebben een getekende recto- en verso-zijde (71 stuks in totaal). 82. Twee in lijst achter glas gevatte tekeningen van Theo Keet : MSC missieprocureur Tilburg, potlood en aquarel/papier, 255 x 360 mm; MSC kerkhof Tilburg (7/84), potlood, aquarel en viltstift/papier, 230 x 320 mm. 82. Zwarte toog msc met toebehoren. 83. Plaquette Peerke Donders – zalig en heilig verklaring Paus Johannes Paulus II 23-5-1982, gips, gebruind, 14,0 x 23,0 x 4,0 cm (07-188 MSC). 84. Beeld Petrus Donders, gips, gepolychromeerd, gemerkt: eigendom J.B.F. T.G., 32,5 x 11,0 x 8,0 cm. 84. Beeld Peerke Donders 23-5-1982 Paus Johannes Paulus II, parastone, 19,0 x 5,0 x 4,0 cm. 85. Plaquatte-buste Eerb.D.G. Petrus Donders 27 oct. 1809 – 14 jan. 1887, eterniet, 24,5 x 23,0 x 2,0 cm. 86. Kleurenrepro op standaardje: P. Donders tussen melaatsen, papier/board, 14,0 x 9,2 x 1,0 cm. 87. Kleurenrepro op houten basis (P. Donders bij melaatse kinderen, naar schilderij), papier/hout, 14,9 x 9,5 x 1,0 cm. 88. Kleurenrepro naar schilderij: P. Donders verpleegt zieken in Suriname bij kerk-hut, 19,5 x 14,3 x 1,0 cm, papier/board. 89. Documentatie (boeken en notulen vergaderingen) Maria-legioen afdeling Tilburg. 90. Wandaffiche MSC Rooi Harten Tilburg n.a.v. het 100-jarig bestaan: open dagen(1982) 700 x 490 mm. 91. Gedrukt diploma m.b.t. het toekennen van de gouden medaille aan Missiehuis Tilburg in 1931 b.g.v. de internationale coloniale tentoonstelling te Parijs gehouden (met handtekeningen van jury en bestuur uitgegeven door het Ministerie van Kolonien), 460 x 645 mm, litho/papier. 92. Geschreven gedicht: aan mijn klettrend weefgetouw… Tilburgse textiel-huisnijverheid. 93. Twee lijntekeningen van het MSC-huis te Tilburg-Veldhoven 1882-1890, potlood en inkt/papier. 94. Plattegrondtekening van “huize Gerra” te Haaren, 1882. 95. Bescheiden m.b.t. Tilburg-Veldhoven als MSC verblijf (drie tekeningen, voorheen en thans), overgetekende kaart uit 1938 , geschreven relaas over de fabriek te Veldhoven-Tilburg, plattegrond gem. Tilburg. 96. Drie kleurafbeeldingen op board gekleefd: H. Hart van Jezus, O.L. Vrouw H. Hart, Jozef, Vriend van het H. Hart. Ontwerp: Pieter Geraedts, 250 x 180 mm. 97. Prijsbeker en bijhorende foedraal: voetbalwedstrijd Apostolische School Driehuis tegen Tilburg. Inschrift voet onderzijde: Walt. Diepstraten Dedit Me M. Aprili A. 1939. Inschrift voet bovenzijde: Tilburg Schola Apostolica Driehuis. Losse deksel met voetballer als greep (verzilverd), 43,0 x 12,0 diameter. Betreft: “groot offensief” sportontmoeting Tilburg-Driehuis. + uitgave Chronica-contact met info hierover. 98. Wandplaat Missienaaikring van O.L. Vrouw van het H. Hart waarop uitleg over diverse borduurtechnieken + gedrukt aanhangsel m.b.t. tentoonstelling Missiehuis Tilburg, papier en hout/oprollatten, 750 x 1020 mm. Uitg./druk: Clark en Co. Ltd., Paisley, Scotland. Reclameplaat voor het merk: Anker. 99. Staand crucifix, ronde voet. Hout en legering, 41,5 x 15,5 x 8,5 cm. 100. Gedreven relief op hout aangebracht: Geen land Geen stad, Geen huis Geen woning, Waar Christus Hart Niet heerscht als Koning, 35,0 x 26,5 cm. 101. H. Communie, chromolitho in lijstje met afb. knielende communicant, 220 x 155 mm. 102. Beeldje ter Herinnering aan Uwe H. Communie: Maria met Kind en communicantje, gips, 15,5 x 7,0 x 10,5 cm. 103. Calvarieberg, kruis met toebehoren in hout (volkskunst), circa 1850, 47,0 x 36,5 x 23,5 cm. 104. Onze Lieve Vrouw van Lourdes, porcelein. 105. Sint-Josefbeeld, gips. 106. Sint-Josefbeeld, gips MSC 07-86. 107. Andenken Kevelaer (Missiehuis Tilburg 85), legering/hout. 108. Andenken Kevelaer, chromokaart achter bollend gals/lijst. 109. Christus- en Mariakopje, legering/hout. 110. Twee chromolitho’s in lijst/glas: kruisafname en opstanding. 111. Portret Henri Peeters msc, koperlegering/hout. 112. Drie op karton gekleefde chromolitho’s; H. Hart van Christus, Maria en Josef. 113. Map met afbeeldingen H. Hart. 114. Kruisigingsgroep porcelein/bisquit: 13-12 MSC. 115. Passiekruis met lijdensattributen. 116. Achterglasschildering Sint Josef met Kind: 11- MSC. 117. Achterglasschildering  geseling Christus: 11-07 MSC. 118. Achterglasschildering graflegging Christus 11-09 MSC. 119. Passiekruis met gestoken lijdensattributen, hout (uit een stuk). 120. Kruisbeeld, legering, hout, fa. Briels, Tilburg. 121. Kruisbeeld, legering, hout, fa. Briels, Tilburg. 122. Staand kruisbeeld, hout, legering, fa. Briels, Tilburg. 123. Staand kruisbeeld, gedraaide houten kruis op voet, corpus legering. 124. Staand kruisbeeld, gedraaide houten kruis op voet, corpus legering. 125. Prijspenning Harmonie… bewoners Bredaseweg, zilver. 126. Enkele speldjes logo MSC. 127. Sint Josef met Kind, textiel applique in lijst/glas (platte kast). 128. Devotiekast met achter glas aangeklede Madonna met Kind (was en textiel deels vergaan). 129. Sint Josef, gips. 130. Sint Josef met Kind, gips 07-207 MSC. 131. Sint Josef, gips 07-83 MSC. 132. Sint Josef, gips. 133. Hasseltse Kapel, houtsnede of linosnede in lijst/glas. 134. Reliekenlijstje met achter glas reliekje van de H. Francisca Romana ?, 02-  MSC. 135. Reliekhoudertje met achter glas reliekjes van o.a. de H. Coleta, 02-50 MSC. 136. O.L. Vr. van Fatima, gips, fa. P. Verbraak, Tilburg. 137. Sint Josef, gips, fa. P. Verbraak Tilburg. 138. O.L. Vrouw met Kind, gips, fa. P. Verbraak, Tilburg. 139. H. Hartbeeldje, legering. 140. H. Hart van Maria, beeldje legering. 141. Lourdessouvenir, medaillon. 142. Kruisigingsgroep, Christus, Maria, Johannes, gips, staand. 143. Staand kruisbeeld, firma Briels, Tilburg. 144. Kruisbeeld achter bolglas, firma Briels, Tilburg. 145. Diverse H. Communiesouvenirs in lijst/glas. 146. Communiesouvenir, legering, hout. 147. Diversen: documentatie MSC, foto’s, boekjes, folders, H. Hartafbeeldingen. 148. Diverse bedevaartsouvenirs: legering beeldjes van Kevelaer, Scherpenheuvel en Lourdes. Alle objecten en documentatie met betrekking tot Peerke Donders zijn overgebracht naar de Peerke Donders Collectie (deels vanaf 27 oktober 2009 permanent tentoongesteld in het Peerke Donders Paviljoen, Pater Dondersstraat Tilburg). [RP]