Collectie-item

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Cultuurhistorie in West-Brabant

Instelling/bron: Zuiderwaterlinie

Belangrijke onderdelen: 6. Subsidie van de Provincie Noord-Brabant voor het project “Cultuurhistorisch West-Brabantse verdedigingslinie”, MIR nummer MGN11949 ( voorheen MGN 05046 ), 2006-2010 7. Forten, 2007-2012 Fort Henricus Fort Lunette te Raamsdonkveer Fort de Hel Willemstad Fort Sabina Fort de Roovere Fort Bovensluis Fort Moerdijk Ravelijn op de Zoom De Houtse Linie, Linie van de Munnikhof De Kleine Schans Vesting Steenbergen Lunet aan de Donge Fort Noordam of de Noorderschans 8. West-Brabantse verdedigingslinies, 2007-2008 ( zie ook 24 ) - Offertes aanpak 5 forten, Grontmij, 2007 De Zuiderfrontier in West-Brabant, Inrichtingsplan voor Fort de Hel, 2008 De Zuiderfrontier in West-Brabant, Inrichtingsplan voor Fort Bovensluis, 2008 De Zuiderfrontier in West-Brabant, Inrichtingsplan voor Fort Hendricus, 2008 De Zuiderfrontier in West-Brabant, Definitief ontwerp voor Fort de Kleine Schans, 2008 De Zuiderfrontier in West- Brabant, Definitief ontwerp voor Fort De Roovere, 2008 10. West-Brabantse verdedigingslinies, 2003-2008 - Correspondentie en bijeenkomsten - Rapport: de Linie boven Water. Hydrologisch streefbeeld voor de West-Brabantse Waterlinie Grontmij, Gemeente Bergen op Zoom, juni 2003 - Rapport: Het zuidelijke deel van de Linie boven Water Cultuurhistorisch en ecologisch herstel van de West-Brabantse Waterlinie tussen Fort Pinssen en Fort de Roovere Grontmij, Gemeente Bergen op Zoom, sept 2005 - Rapport: Het Bergse Laagland, Ivo en de Waterlinie, 2005 11. Economische Impact Cultuurhistorie, Fortenroute met Liniewaaier en inrichtingsplannen verdedigingswerken, 2008-2009 - Bijdrage Reap € 25.000,- - Onderzoek c.q. advies economische impact en optimaliseren economische meerwaarde Verdedigingslinies in West-Brabant - Inrichtingsvisies Ravelijn te Bergen op Zoom, fort Lunet te Geertruidenberg en vestiging Steenbergen.( offerte gegund aan Bureau Buiten, 2008-2009 ). - Fortenroute met 9 historische fietsroutes in West-Brabant 12. Projectboek Zuidwaterlinie, 2006-2008 - Verslagen begeleidingscommissie - Offerte Aequator Groen & Ruimte bv - Offerte Arcadis Nederland - Offerte Buiten, Bureau voor Economie & Omgeving - Offerte Grontmij - Rapport: Over de hele Linie, Verleden, heden en toekomst van de Zuiderwaterlinie Provincie Noord-Brabant, februari 2006. 13. Projectboek Zuidwaterlinie, 2009 - Rapport, “Buiten”, Bureau voor Economie & Omgeving In opdracht van de provincie Nood-Brabant 14. Spinolaschans, Breda ( Teteringen ), 2007-2008 - Offerte ontwikkeling Spinolaschans, dienst landelijk gebied - Rapport: Spinolaschans, Parel in het groen, dienst landelijk gebied, nov 2008 22. Fort de Kleine Schans Terheijden, 2008 Grontmij: Besteknummer 2008-RSD-490-12 d.d. 19 december 2008 23. Fort Sabina, 2007 - Ontwikkelingsvisie Sabina Henrica polder 24. West-Brabantsverdedigingslinies, 2003-2005 - West-Brabantse Verdedigingslinies toeristisch en landschappelijk in zicht. ( 14 november 2003, sept. 2004) - West-Brabantse Verdedigingslinies toeristisch en landschappelijk In het vizier ( eindrapport 24 januari 2005 ) 26. Zuidwaterlinie, 2006-2008 27. Verdedigingswerken Bergen op Zoom, 2006-2008 - Project Bergse Haven - Waterschans 28. Leader Brabantse Delta en Wijde Biesbosch, 2004, 2009-2011 Het kwalitatief verbeteren van de recreatief-toeristische en cultuurhistorische mogelijkheden van het gebied. - Ontwikkelingsplan voor de periode 2009-2011 Leader De Baronie - Ontwikkelingsplan Plaatselijke Groep De Baronie, 2004 32. De Brabantse Wal, 2006 Rapport: Cultuurhistorische inventarisatie aan de voet van de Brabantse Wal, Gemeente Woensdrecht, in opdracht van Dienst Landelijk Gebied (DLG), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, april 2006. Rapport: Cultuurhistorie Brabantse wal, Stand van zaken, kansen en aanbevelingen Dienst Landelijk Gebied, mei 2006 41. Doos met documentatie, 1980, 2001, 2006-2010