Object

De Zuiderfrontier in West-Brabant, Inrichtingsplan voor Fort Bovensluis / J. Jansen; A. Doomen

Instelling/bron: Zuiderwaterlinie

Rapport met ontwerp voor ontwikkeling van de Fort Bovensluis bij Willemstad. Na een korte historie over de waterlinies in West-Brabant en Fort Bovensluis wordt een visie gegeven voor de inrichting van het fort en versterking van recreatieve functie in samenhang met de huidige functie als camping, tevens herstel van toegangspoort. Afstemming van de plannen voor de drie forten rond Willemstad.