Object

De Zuiderfrontier in West-Brabant, Definitief ontwerp voor Fort de Roovere

Instelling/bron: Zuiderwaterlinie

Rapport met ontwerp voor herinrichting van het Fort de Roovere nabij Bergen op Zoom. Na een korte historie over de waterlinies in West-Brabant en Fort de Roovere wordt een visie gegeven voor de inrichting van de terre en de nieuwe functies en versterking van de natuurwaarden, waaronder een gedeeltelijke reconstructie van het fort.

Bekijk dit item bij de Stichting Menno van Coehoorn