Collectie-item

Waar Noord en Zuid elkaar ontmoeten, Parels in Zuiderwaterlinie bezoek meer dan waard

Instelling/bron: Zuiderwaterlinie

Bezoek aan 4 onderdelen van het Zuiderfrontier (Zuiderwaterlinie) uit de 17e en 19e eeuw met een beknopte beschrivjing van de objecten.