Collectie-item

Instelling/bron: Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch

Een bankbiljet uit Nederlands-Indië ter waarde van een Satoe Roepiah oftewel een Nederlandsch-Indische Gouvernementsgulden, het wettige betaalmiddel toentertijd. Op het biljet staat de afbeelding van Koningin Wilhelmina en het wapenschild van Nederland. Dit biljet is uitgegeven krachtens Koninklijk Besluit van 2 maart 1943 en ondertekend door de waarnemend gouverneur generaal van Nederlandsch-Indië en de Javaansche Bank en heeft serienummer AV003424.