Object

Instelling/bron: Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch

Een serie munten uit Nederlands-Indië geslagen tussen 1750 en het begin van de 19e eeuw. De serie bestaat uit zes munten: een 1/2 St. India Batavia (jaartal onleesbaar), een VOC-duit uit 1790 (met op de keerzijde het wapen van Utrecht) en een VOC-duit uit 1750 (met op de keerzijde het wapen van Holland), een 2-cent-munt uit 1834 uit Nederlands-Indië en twee Nederlands-Indische guldens uit 1915 met op de keerzijde arabisch schrift. De munten hebben slijtagesporen door veelvuldig gebruik.