Collectie-item

Dur is mar innen bàs en die hì hóg getimmerd

Instelling/bron: Heemkundekring ’t Hof van Liessent

(Dur is mar innen bàs en die hì hóg getimmerd)

Vertaling: Er is maar een baas en die heeft hoog getimmerd.

Betekenis: God is de baas.