Collectie-item

Zuivelfabriek 'De Hoop'

Instelling/bron: Heemkring 'Molenheide'

Op 27 oktober 1897 werden, in het koffiehuis van Hub Theeuwes, alle boeren van Rijen in een vergadering bijeen geroepen voor het oprichten van een coöperatieve vereniging. Twee maanden later werd de vereniging , met 53 leden, opgericht bij acte verleden voor notaris Schmidt te Gilze. Aanvankelijk was men van plan een fabriek te bouwen voor handkracht, maar voorzitter S.J.J. Brouwers wist de vergadering te winnen voor een fabriek gedreven door stoomkracht. Zo begon men met de bouw van roomboterfabriek “De Hoop” aan de Wilhelminastraat, toen nog ‘Kreugeleind’ genoemd. Op 24 februari 1898 werd de eerste steen gelegd en amper drie maanden later werd de eerste melk geleverd. De boterfabriek in Rijen draaide, alle ‘hoop’ was nu gericht op de toekomst. Zelfs vanuit Dongen en Oosterhout werd gedurende enige tijd melk geleverd. De fabriek werd zelfs te klein en men dacht aan een nieuwe grotere fabriek. Waar het gebouw moest komen werd nog een heet hangijzer onder de boeren. De fabriek kwam echter in de Pastoor Gillisstraat en werd op 4 mei 1927 in gebruik genomen. In 1948 kon het gouden bestaansfeest van de coöperatieve zuivelfabriek ‘De Hoop’ gevierd worden, maar de donkere wolken van specialisatie en concurrentie van bedrijven zaten al in de lucht. In 1968 ging men een fusie aan met C.T.M. Tilburg. Er was nog enkele bedrijvigheid in de fabriek in Rijen, maar in 1971 was dat ook gedaan. De gemeente kocht de fabriek in 1984 met het plan aldaar woningbouw te realiseren. In april 1986 werd de fabriek gesloopt en daarmee verdween de laatste ‘Hoop’. Op de foto de fabriek aan de Wilhelminastraat