Collectie-item

Villa Mol

Instelling/bron: Heemkring 'Molenheide'

De voor Gilze en Rijen van belang zijnde geschiedenis van de familie Mol begint met Marijnus Mol, geboren op 27 december 1752 in Breda. Marijnus komt in 1775 als chirurgijn naar Gilze en trouwt op 30 augustus 1778 met Cornelia Emmers, geboren op 3 juni 1754 in Rijen. Marijnus is naast zijn praktijk als chirurgijn van 1795 tot 1810 secretaris van het gemeentebestuur, wordt gemeenteraadslid in 1813 en van 1815 tot 1825 assessor (wethouder). Hij overlijdt in 1832.

Zijn zoon Petrus Josephus Mol, geboren in 1787 in Gilze, wordt in 1809 klerk van de gemeente en in 1811 secretaris tot 1831. Van 1827 tot 1851 is hij ook nog gemeenteontvanger. Op 10 februari 1813 trouwt hij met Antonia Hoevenaars, geboren op 5 september 1791 in Gilze en uit dit huwelijk wordt op 9 februari 1814 Wilhelmus Johannes geboren.

Wilhelmus Johannes Mol trouwt op 25 januari 1842 met Petronella Groenendaal (1817-1843) en daarna met Carolina Hendrina Hoeymans, geboren op 9 december 1819 in Princenhage. Wilhelmus is van 1850 tot 1877 burgemeester van Gilze en Rijen en daarnaast van 1857 tot 1877 gemeentesecretaris en van 1859 tot zijn dood in 1877 lid van de Provinciale Staten. In 1949 wordt een straat in Gilze naar hem vernoemd. Zijn weduwe Carolina Mol-Hoeymans laat in 1892 op de Tip een grote villa met een ruime tuin bouwen, villa Mol. Ze overlijdt op 15 maart 1912 en laat zes ongehuwde kinderen na.

Maria Augustina Louisa Mol, geboren op 1 juli 1855 blijft als enige in de villa wonen. In maart 1942 wordt de villa gevorderd door de Duitse bezetter en Maria gaat in Huize St. Franciscus wonen, waar ze op 19 december 1949 overlijdt. Na de oorlog betrekt de gemeente op 27 februari 1946 de villa als gemeentehuis, omdat het mooie gemeentehuis op Nerhoven door de Duitsers op 10 oktober 1944 is vernield. Villa Mol blijft tot 29 april 1961 gemeentehuis totdat het nieuwe gemeentehuis in Rijen klaar is. De villa blijft dan hulpsecretarie voor Gilze, na aankoop van dit gebouw