Collectie-item

De Laverije 1997-2000

Instelling/bron: Heemkring 'Molenheide'

Voor het realiseren van een winkelcentrum in Rijen werd in 1997 een aanvang gemaakt met de sloop van huizen en bedrijven. Zoals het aan de Hoofdstraat gelegen restaurant Tivoli en de lederfabriek H. Coremans die de fabriek van G.A. Theeuwes en Zn had overgenomen. Het plein dat hierdoor ontstond aan de voorkant van winkelcentrum De Laverije werd naar analogie van de Wilhelminastraat het Wilhelminaplein genoemd. De achterkant van het nieuwe winkelcentrum grenst aan de Mangrovelaan.

De film geeft een overzicht van de sloop in 1997 en de bouw van het 7200 m2 grote winkeloppervlak met daarboven 33 appartementen en een parkeerdek. Tot besluit de officiële opening in 2000