Object

Bedevaartvaantje: Heilige Martinus van Peutie

Instelling/bron: Museum 't Oude Slot

O Heyligen patroon martine tot peuty uerheuven wilt ons door ü gebedt tot godt begeven. wiens belt daer wort om-
gedragen den lesten sondach van septembris en wordt daer oock gehouden en geviert di kerckwydinge kermis.

Martinus sloot zich aan als 15-jarige bij de ruiterij in Gallië.
Op een gure winterdag ontmoet hij een haveloze bedelaar.
Hij snijdt met zijn zwaard zijn krijgsmantel in stukken en geeft een stuk aan de bedelaar.
's Nachts verschijnt Christus in zijn droom bekleed met het stuk mantel en sprak tot de engelen:
"Hiermede heeft Martinus, de geloofsleerling, mij bekleed."
Hij laat zich dopen en wordt enige tijd later bisschop van Tours.
Martinus is de eerste belijder niet-martelaar.