Collectie-item

Bijdrage tot de studie van bovenlichten in het oostelijk deel van Noord-Brabant

Instelling/bron: Museum 't Oude Slot

Licentiaatsverhandeling voorgelegd aan het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en oudheidkunde van de Rijksuniversiteit te Gent