Collectie-item

Nieuwe geographische Nederlandsche reise– en zak–atlas

Instelling/bron: Museum 't Oude Slot

Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zakatlas : vervattende vier en zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende kaarten van de Vereenigde Nederlanden : ...

Zakatlas en geografische beschrijving van de 7 Vereenigde Provinciën (Nederland zonder Limburg), met een beschrijving van een vijftal reizen naar Amsterdam.

Facsimile-herdruk van de uitgave Amsterdam: Jan Christiaan Sepp, 1773.