Collectie-item

Ziet kindren! deeze schepen aan

Instelling/bron: Museum 't Oude Slot

maritieme volks- en kinderprenten 1700-1900

Tentoonstellingscatalogus met kinder- en volksprenten die scheepvaart als onderwerp hebben, uit de periode 1700-1900