Collectie-item

Avondmaalsbeker

Instelling/bron: Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys

Zilveren avondmaalsbeker, die door Justus Hoselman in Breda werd vervaardigd in opdracht van de protestantse kerkgemeente van Roosendaal. De beker is rijk versierd en op de bodem zijn de drie roosjes van Roosendaal gegraveerd met daaromheen de tekst: 'VOOR DE DIACONYE VAN ROSENDAEL 1678'. Op de bewaard gebleven rekening van 'Justus Hoselman sillever smidt' is te zien dat deze beker destijds samen met een andere bijbehorende identieke beker 63 gulden en 13 stuivers kostte voor het 'vatsoen van het maaken ende gravere samen'. Pendant van objectnummer 3027.