Collectie-item

AWR-COO-1962-5

Instelling/bron: Heemkundekring 'Land van Ravenstein'

Brabants Dagblad: Ravenstein 27 maart 1962.Bij het graven van een sleuf voor de aanleg van de riolering hebben arbeiders van fa. Bolsenbroek in de boomgaard van den heer C. v. Dooren aan de van Coothweg te Ravenstein twee gedeelten van oude muren blootgelegd. Reeds in 1960 werden op deze plaats door de dienst gemeentewerken onder leiding van archivaris H. Sluijters peilingen verricht naar zich daar bevindende vestingwerken. Volgens de heer Sluijters zijn de nu blootgelegde overblijfselen van het bastion De Famars zo genoemd naar de oprichter, de officier in staatse dienst De Famars. Dit bastion werd aangelegd in de jaren 1621-1622 en geslecht in 1674. Rondom Ravenstein hebben in totaal 5 van deze bastions gelegen.

Archeologisch onderzoek in 2014 en 2015 brachten aan het licht dat er nog een ouder bolwerk op deze plaats heeft gestaan, gebouwd in 1509. Het is nu gedeeltelijk gereconstrueerd en heet het Philips van Kleef bolwerk