Collectie-item

Neerlangel 0063

Instelling/bron: Heemkundekring 'Land van Ravenstein'

Interieur in de richting van de torenmuur en het zangkoor van de Sint Jan de Doperkerk. In de kerk zijn borden geplaatst met informatie over de restauratie. Het is een neogotische zaalkerk met Romaanse toren, de oudste in Noord-Brabant. Het tufstenen werk van het huidige gebouw vormt het overblijfsel van een op een oeverwal gebouwde in oorsprong elfde-eeuwse kerk, die geheel van tufsteen zal zijn geweest. De tufstenen kerktoren is slank en onversierd, overeenkomstig enkele andere zeer vroege kerktorens. Volgens het kerkelijk archief werd de oude kerk in 1869 wegens bouwvalligheid afgebroken en werd op de fundamenten een nieuwe kerk gebouwd. Bij de sloop is geen zorg besteed aan documenteren van het gebouw, merkt de toenmalige burgemeester Van Claarenbeek op in zijn journaal. Hij zegt dat er aan het oosteinde van de oude kerk onder de vloer een gemetseld bad geweest is, bestemd voor doopceremonies. Mogelijk is Van Claarenbeek op dat idee gekomen, omdat de kerk aan Johannes de Doper is gewijd en gaat het hier niet om een bad maar om een crypte. De Neerlangelse kerk was voorheen de moederkerk van Ravenstein. Later werd de kasteelkapel verheven tot zelfstandige kerk en ontstond de parochie Ravenstein-Neerlangel. In 2010-2011 werd het kerkje en de toren geheel gerestaureerd.