Collectie-item

Overlangel 0003

Instelling/bron: Heemkundekring 'Land van Ravenstein'

Sint-Antonius Abtkerk uit 1854. De dekenale lijst van kerk-revenuen van 1524 vermeldt al een 'Capella s.Anthonii' in Overlangel. Deze kapel is in 1814 gesloopt en vervangen door een nieuwe kapel, gelegen aan een wegkruising in de dorpskern (Kerkstraat/Dokter Ruysstraat). Pas in 1854 werd Overlangel een zelfstandige parochie (voorheen hoorde het onder Herpen) en kreeg het een eigen pastoor en een eigen kerk. De nieuwe kapel voldeed blijkbaar niet aan de eisen. Op een onbebouwd perceel bij de dorpsbegraafplaats kon in de zomer van 1854 de huidige Sint-Antonius Abtkerk gebouwd worden. Dit dankzij de steun van de niet onbemiddelde, uit Overlangel afkomstige familie van Leonard de Bruijn. Deze Leonard, die zich in Utrecht had gevestigd, heeft waarschijnlijk ook de keuze van de architect bepaald: W.J. van Vogelpoel uit Utrecht. Zijn ontwerp, dat elementen van Willem II- gotiek combineert met een opvallend gebruik van smeed- en gietijzer, staat geheel buiten de orthodoxe neogotiek zoals die in de zuidelijke provincies in deze tijd tot ontwikkeling kwam. De voorgevel met toren is ten opzichte van de rest van de kerk rijkelijk versierd. Boven de toegang staat in de derde geleding van de toren een natuurstenen beeld van de heilige Antonius Abt opgesteld. De achtzijdige top van de toren doet vanwege de ruime toepassing van ijzeren sierelementen denken aan een lantaarn. Bovenop deze lantaarn rijst een opengewerkte achtzijdige ijzeren torenspits op. De windwijzer is in de vorm van een zeilscheepje (vanwege de relatie van Overlangel met de Maas), waarin zowel een torenkruis als een torenhaan zijn verwerkt. Naast de ingang is een steen geplaatst met de tekst: 'Gesticht door de familie De Bruijn 1854'. Het orgel is van F.C. Smits, de luidklok is uit 1622, gegoten door M. Burgerhuys. Op de voorgrond zien we de voormalige boerderij annex dorpscafé, dat werd uitgebaat door de familie Van Munster-Vissers.