Object

Reglement voor ‘t gebruik van het St Martinushuis

Instelling/bron: Heemkundige Kring 'De Oude Vrijheid'

Handgeschreven op karton, geplastificeerd, tekst:

Reglement voor ‘t gebruik van het St Martinushuis

1. De Vereenigingen vergaderen hoofdzakelijk in de beide eerste lokalen en niet in de zaal van het Groot Patronaat.

2. Er mogen geen vergaderingen gehouden worden zonder voorkennis van den Adviseur der Vereeniging

3. Dag en uur der vergadering worden bepaald in overleg met den (…..wat staat hier?)

4. Er mogen geen vergaderingen gehouden worden op zaterdagavond of wanneer het koor repetitie houdt

5. De kachel mag alleen worden aangemaakt door degene die daarmede door de Directie van het St Martinushuis belast is. Deze moet bijtijds met het uur der vergadering in kennis worden gesteld.

6. De Besturen zijn verantwoordelijk voor de schade door de leden veroorzaakt

7. De Besturen moeten zorgdragen dat de vergaderingen om 10 uur geëindigd zijn

8. Elk Bestuur is verplicht bij het einde van het jaar voor licht en verwarming de vergoeding te geven door de Directie bepaald

Sint Oedenrode den 15 December 1931

AJ van Erp, Deken