Collectie-item

Oude kanonskogel, ingemetseld op de hoek van achtergevel huis. Zichtbaar vanuit het Kruisbroedersstraatje.

Instelling/bron: Erfgoed 's-Hertogenbosch