Collectie-item

Hensbeker van jonkheerv Wigbold Jan Theodoor baron van der Does Heere van Beyde de Noordwijken

Instelling/bron: Het Noordbrabants Museum

Konische voet. Stam met ringvormig voetje, omgekeerde baluster met ingestoken luchtbel en twee nodi met ingestoken luchtbellen. Trechtervormige cuppa. Gravure: voorzijde: Wapen Van der Does, dragers twee afgewende leeuwen. Onderschrift: Den Hoog edele geboren Heer Joncheer / Wigbold Jan Theodoor baron van der Does Heere van Beyde de Noordwijken beschreeven / in de orde van de ridderschap en edelen van / Holland en West Vriesland Casteleyn drossaert / en dijkgraave van stad en lande van Heusden / mitsgaders van de heerlijkheden Engelen en / Vleymen hoogheemraad van Rhijnland commissaris / van de posterye van Haar Edele Grootmoogende / de Heeren Staaten van Holland en West Vriesland / Anno 1762. Achterzijde links: wapen van Heusden met onderschrift "Stad van Heusden". Rechts: wapen land van Heusden met onderschrift "'t Land van Heusden" en rondschrift "Ru. Heusdenstum / S. praefect. agge.". Rond de wapens een decor van rocaille ornament e.d. Beker puntgaaf.