Object

Voorstudie van "De Dokwerker"

Instelling/bron: Museum Helmond

In 1952 krijgt Andriessen de opdracht van de gemeente Amsterdam om een monument te maken ter herinnering aan de februaristaking van 25 februari 1941. In Amsterdam breekt op die dag een grote staking uit als protest tegen de vervolging van de joden door de Duitsers. Deze bronzen sculptuur van Mari Adriessen is een voorstudie voor het beeld De Dokwerker op het Jonas Daniël Meyerplein in Amsterdam. Het beeld van Andriessen toont een onverzettelijke havenarbeider die met opgeheven, gebalde vuist zijn verzet laat zien. Voor het beeld heeft de Haarlemse aannemer en timmerman Willem Termetz model gestaan, een vriend en vermoedelijk medeverzetsstrijder van Andriessen. Nog elk jaar wordt op dit plein bij het beeld van De Dokwerker de februaristaking en het verzet van de Amsterdamse bevolking tegen de jodenvervolging herdacht.