Object

De wens is de pijp van de gedachte

Instelling/bron: Museum Helmond

In zijn ogenschijnlijk eenvoudige linosnedes speelt Dick Verdult (1954, Eindhoven) keer op keer met woord en beeld. Eigenlijk goochelt hij nieuwe betekenissen tevoorschijn, net zoals zijn stadgenoot René Daniels dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw deed. De linosnedes zitten vol associatieve beeldgrapjes. Dit principe passen de surrealisten reeds toe. Beeld en woord staan in Verdults linosnedes in een wonderlijke verhouding tot elkaar. Hij vergroot de absurditeit door onophoudelijk te spelen met niet-bestaande woordcombinaties en gezegden. In De wens is de pijp van de gedachte zien we het silhouet van een oudere man tegen een bordeauxrode achtergrond. Hij rookt een pijp en leest een boek. Het is duidelijk dat deze man zich prachtige, weinig realistische voorstellingen maakt, terwijl hij zijn pijp rookt.